Fins el 25 de maig               Inscripcions per internet

 

07:00 a 09:00                     Entrega de dorsals i xips

 

09:30                                   Sortida de la Cursa

 

     11:00                                   Tancament cursa i entrega de trofeus